Ćwiartka

34 teksty – auto­rem jest Ćwiar­tka.

Płat­ki śniegu, które to­pi Twój uśmiech, pro­mienie słońca w Twoich oczach, gorące ser­ce, które bi­je tyl­ko dla mnie.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 marca 2013, 22:23

Śmiała się głośno, wy­raźnie z od­po­wied­nim gry­masem twarzy...tyl­ko,że im głośniej­szy śmiech tym bar­dziej płakała jej dusza, tym więcej chciała po­wie­dzieć, wyk­rzyczeć.... ale nikt te­go nie widzi,nie słyszy, nie ma pojęcia... prze­cież ona się śmieje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 kwietnia 2012, 20:46

Hej człowieku, którą maskę dziś zakładasz? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2012, 22:51

Każdym o kimś śni, marzy,myśli...lecz nie każdy pot­ra­fi po­wie­dzieć o tym głośno. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 września 2011, 14:38

Tam na górze jest księga, za­tytułowa­na naszym imieniem i naz­wiskiem. Księga jest do połowy za­pisa­na a drugś połowę pisze­my sami 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lipca 2011, 22:29

Bo ważne jest aby zna­leźć ko­goś, przed kim można ot­worzyć swoją dusze - na oścież, nie bojąc się zdra­dy czy kpin. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 lipca 2011, 16:38

i wte­dy on po­pat­rzył jej głębo­ko w oczy, mówiąc jak bar­dzo była naiw­na że uwierzyła..... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 maja 2011, 20:26

Bo gdy miłość dos­ta­nie się w niepo­wołane ręce to z piękne­go uczu­cia może stać się drzazgą, wy­cis­kającą łzy i tworzącą gry­mas smut­ku na naszej twarzy... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 maja 2011, 16:17

Ktoś mu­si kochać, by ktoś in­ny niena­widził, ktoś się rodzi i ktoś umiera. Je­den jest uśmie­chnięty a dru­gi nie pot­ra­fi po­hamo­wać łez.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 kwietnia 2011, 22:44

I pop­roszę gwa­ran­cję, że to wszys­tko ma sens....
że będzie z te­go pożytek i nie pójdzie na marne... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 31 marca 2011, 19:21
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ćwiartka

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność